Januar

 • 1. januar nyt regnskabsår starter

 • Udarbejde budget og årsregnskab

 • Udskrive fakturaer 1. haveleje inden 20. januar

 • Booke lokale til afholdelse af generalforsamling  

Februar

 • Revidere regnskab sammen med revisorer

 • Udsende indkaldelse til generalforsamling som afholdes inden 3 mdr. efter regnskabsårets afslutning (31/12). Indkaldelsen skal udsendes med 30 dages varsel, forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 21 før generalforsamlingen. 8 dage før generalforsamlingen udsendes indkomne forslag til medlemmerne

 • Booke dirigent til generalforsamlingen  

 • Udarbejde beretning, stemmesedler m.m. til generalforsamlingen

Marts

 • Afholde generalforsamling

 • Konstituering af bestyrelse

 • Udarbejde årsplan over årets aktiviteter, herunder pligtarbejde

 • Hvis vejret tillader det sættes der vand på anlægget

 • Tjekke om der mangler grus i bunken til salg

April

 • 1. april havesæsonen starter

Maj

 • Aflæse vandmålere

 • Gennemgang af haverne

Juni

 • Aflæse vandmålere

 • Gennemgang af haverne

 • Skt. Hans

Juli

 • Aflæse vandmålere

 • Gennemgang af haverne

August

 • 1. august skal alle hække være klippet

 • Aflæse vandmålere

 • Gennemgang af haverne

September

 • Aflæse vandmålere

 • Gennemgang af haverne

 • Udskrive fakturaer 2. haveleje inden 20. september

Oktober

 • 1. oktober slutter havesæsonen

November

 • I starten af november lukkes der for vandet

 • Når den første frost har været, tjekkes om alle har nedtaget deres vandmåler. Dem der mangler at nedtage måler bliver registreret og der skrives en ny vandmåler på næste haveleje

December

 • 31/12 regnskabsåret afsluttes