Haveforeningen Byhaverne i svendborg.

Vores nye port skænket af vurderingsudvalget.
Mogens klipper snoren med guldsaksen
Vurderingsudvalg i Byhaverne

Velkommen til en af svendborg kredsens mindste haveforeninger.

Byhaverne blev stiftet d. 23. maj 1984 og er i dag bestående af 38 kolonihaver.

Vi har beliggenhed i et dejligt område bag Karen Skramsvej i Tved og grænser op til Ørbækvej og Ring Nord. Vi har et godt fællesskab og er en børnevenlig haveforening. Vi har årlige sammenkomster, hvor vi drøfter vores haver, bytter planter, div. og uddeler gode råd m.m. Vi holder naturligvis også traditionelle begivenheder, såsom Sankt Hans, med fællesspisning og meget mere. 

Ved ønske om medlemsskab samt køb af have i Byhaverne, se nærmere information under fanen "køb/salg af haver". 

Hvad sker der lige nu!!!

Vi holder Sankt Hans Fest i og på plænen ved fælleshuset. 

 

Sidst juni måned 2022 graves kolonien op og der lægges el ind til de sidste 8 haver. 

 

Vi glæder os til at åbne kolonien den 3. april 2022

 

Indkaldelse til generalforsamling:

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

 

 

Tirsdag, den 5. april kl. 18:00 i Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg

 

 

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14. marts 2022. Forslag kan sendes på mail til formand.byhaverne@outlook.dk eller afleveres i kassererens postkasse Walkendorffsvej 70, 5700 Svendborg.

 

Årsregnskab, budget og indkomne forslag vil være medlemmerne i hænde senest 27. marts 2022.

 

 

 

Dagorden

 

 

 

  1.Velkomst ved formanden.

 

 

 

  2. Valg af dirigent og referent

 

 

 

  3. Valg af stemmeudvalg (3 m/k)

 

 

 

  4. Beretning ved formanden

 

 

 

  5. Årsregnskab ved kassereren

 

 

 

  6. Indkomne forslag

 

 

 

  7. Gennemgang og godkendelse af budget ved kassereren

 

 

 

  8. Valg af formand (2 år) (Er valgt i 2021)

 

 

 

  9. Valg af kasserer (2 år) (Anni modtager genvalg)

 

 

 

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) (David have 23 er valgt i 2021)

 

 

 

11. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter (1 år)

 

 

 

12. Valg af 2 revisorer (2 år) (Dennis have 9 og Tove have 31 valgt i 2021)

 

 

 

13. Valg af 2 revisorsuppleanter (1 år)

 

 

 

14. Valg af 2 repræsentanter til kredsens repræsentantskab (1 år) (1 fra bestyrelse + 1 medlem)

 

 

 

15. Valg af 2 suppleanter til kredsens repræsentantskab (1 år) (1 fra bestyrelse + 1 medlem)

 

 

 

16. Valg af vurderingsudvalg

 

 

 

17. Eventuelt (her kan intet besluttes)

 

 

 

Foreningen er vært ved sandwich, øl, vand, kaffe og kage.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen